HISTORIA

 

Paviljongen invigdes år 1909. Häradshövding Birger Svenonius lät uppföra Paviljongen som en del i exploateringen av Resarö som ett sommarparadis. Paviljongen byggdes i den japanska stil som blivit populär i Sverige i spåren av det rysk-japanska kriget 1904–1905, då de svenska sympatierna föga förvånande låg med Rysslands fiende.

 

Paviljongen med tennisbanorna, båtbryggan och det badhus som i begynnelsen fanns bredvid ångbåtsbryggan, var naturliga samlingsplatser för de som bodde på Resarö. Det fanns även en liten mjölkbod vid ångbåtsbryggan där man kunde handla färsk ångbåtslevererad mjölk med mera. I Paviljongen fanns konditori och det anordnades dans på helgerna. Då satt fönstren i paviljongen högre upp så att ingen kunde kika in och titta på de dansande.

 

För att möjliggöra ett gemensamt ekonomiskt ansvar för driften av anläggningarna bildades först AB Ytterbystrands Bad- & Tennisklubb, men 1944 bildades AB Resarö Bad- och Tennisklubb, som ännu äger Paviljongen med parken, tennisbanorna och bryggan vid Vågstigen. Det finns ett stort antal aktieägare i bolaget men många har under åren varit passiva, kanske för att aktier genom generationsskiften inte registrerats på nya ägare (vilket man kan göra om man kontaktar bolaget).

 

Paviljongen kräver ett löpande underhåll och en större nyemission bekostade en första större renovering där fasaden målades, WC installerades i "utbyggnaden" (som nu är borta) och golvbjälkar som ruttnat byttes ut. Samtidigt kunde ett nygammalt dansvänligt golv läggas in från en tidigare hemvärnsgård. Frivilliga krafter hjälpte till med köksutrustning med mera.

 

År 2008 kunde den gamla utbyggnaden ersättas av en fristående byggnad i samma stil innehållande tre toaletter och förråd. Samtidigt handikappanpassades entré och toalett. Arbetet bekostades huvudsakligen av pengar från Svenonius stiftelse och ritningarna gjordes av Kalle Alm.

 

Paviljongen har även tacksamt mottagit generösa donationer från privatpersoner vilket givit möjlighet att fortsätta driften.

 

Aktiebolaget har inskrivet i Bolagsordningen att utdelning ej ska ske och att Paviljongen och anläggningarna ska användas till allmännyttig verksamhet. Det senare finns också manifesterat i ett policydokument från 2013. Drift och underhåll samt ansvar för aktiviteterna är upplåtet till Resarö Pavoljongsförening, som är en öppen, ideell och allmännyttig förening för oss som bor här på Resarö. Tennisbanorna är för närvarande utarrenderade till Resarö Bygdeförening och båtbryggan till Ytterbystrands Båtklubb.

 

Styrelsen i både AB Resarö Bad- och Tennisklubb och i Resarö Paviljongsförening arbetar aktivt för att Paviljongen ska leva och stå för positiva upplevelser där vi möts och odlar en unik "Resarö-anda".