top of page

HISTORIA

 

Paviljongen invigdes år 1909. Häradshövding Birger Svenonius lät uppföra Paviljongen som en del i exploateringen av Resarö som ett sommarparadis. Paviljongen byggdes i den japanska stil som blivit populär i Sverige i spåren av det rysk-japanska kriget 1904–1905, då de svenska sympatierna föga förvånande låg med Rysslands fiende.

 

Paviljongen med tennisbanorna, båtbryggan och det badhus som i begynnelsen fanns bredvid ångbåtsbryggan, var naturliga samlingsplatser för de som bodde på Resarö. Det fanns även en liten mjölkbod vid ångbåtsbryggan där man kunde handla färsk ångbåtslevererad mjölk med mera. I Paviljongen fanns konditori och det anordnades dans på helgerna. Då satt fönstren i paviljongen högre upp så att ingen kunde kika in och titta på de dansande.

 

Resarö Paviljongen, Paviljongen, Resarö Paviljong

För att möjliggöra ett gemensamt ekonomiskt ansvar för driften av anläggningarna bildades först AB Ytterbystrands Bad- & Tennisklubb, men 1944 bildades AB Resarö Bad- och Tennisklubb, som ännu äger Paviljongen med parken, tennisbanorna och bryggan vid Vågstigen. Det finns ett stort antal aktieägare i bolaget men många har under åren varit passiva, kanske för att aktier genom generationsskiften inte registrerats på nya ägare (vilket man kan göra om man kontaktar bolaget).

 

Paviljongen kräver ett löpande underhåll och en större nyemission bekostade en första större renovering där fasaden målades, WC installerades i "utbyggnaden" (som nu är borta) och golvbjälkar som ruttnat byttes ut. Samtidigt kunde ett nygammalt dansvänligt golv läggas in från en tidigare hemvärnsgård. Frivilliga krafter hjälpte till med köksutrustning med mera.

 

År 2008 kunde den gamla utbyggnaden ersättas av en fristående byggnad i samma stil innehållande tre toaletter och förråd. Samtidigt handikappanpassades entré och toalett. Arbetet bekostades huvudsakligen av pengar från Svenonius stiftelse och ritningarna gjordes av Kalle Alm.

 

Paviljongen har även tacksamt mottagit generösa donationer från privatpersoner vilket givit möjlighet att fortsätta driften.

 

Aktiebolaget har inskrivet i Bolagsordningen att utdelning ej ska ske och att Paviljongen och anläggningarna ska användas till allmännyttig verksamhet. Det senare finns också manifesterat i ett policydokument från 2013. Sedan 2020 upplåts Paviljongen för ett vincafé i regi av Malin Lönneberg, Desserthantverk Resarö AB, som i samverkan med Resarö Paviljongsförening står för drift och aktiviteter. Tennisbanorna är sedan juni 2021 utarrenderade till Resarö Tennis och båtbryggan till Resarö Paviljongsförening och dess Båtsektion. Resarö Tennis har renoverat asfaltbanan med ett Flexipave-underlag. All bokning av tennis på nya banan och på den välskötta grusbanan sker via appen Matchi.

 

Styrelsen i både AB Resarö Bad- och Tennisklubb och i Resarö Paviljongsförening arbetar aktivt för att Paviljongen ska leva och stå för positiva upplevelser där vi möts och odlar en unik "Resarö-anda".

 

bottom of page