top of page
BOKNING FÖR PRIVATA ÄNDAMÅL

Lokalen tar upp till 90 personer. All uthyrning inklusive mat och alkoholservering sker via Vincaféet.

Det går inte att hyra paviljongen enbart som lokal

All verksamhet i Paviljongen måste ske med viss varsamhet då lokalen är kulturminne.

 

För mer information kontakta Malin Lönneberg, 070-258 1375 

Resarö Paviljongen, Paviljongen, Resarö Paviljong
bottom of page